• naprosto zdarma
  • volba domény
  • phpBB / punBB
  • bez cenzury

Podmínky použití

Podmínky použití naposledy upraveny 22.12.2008, 13:06:10

Vytvořením vlastního fóra a jeho následným používáním souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

Služby Forum-zdarma.cz jsou nabízené bez jakékoliv záruky či garancí. Provozovatel služby Forum-zdarma.cz nezodpovídá za jakoukoliv možnou vzniklou škodu.

Za jakýkoliv obsah nahraný na vaše fórum zodpovídá odesilatel daného obsahu. Jako tvůrce daného fóra máte však povinnost kontrolovat zda dané příspěvky neporušují tyto pomínky k použití. Forum-zdarma.cz neručí za kvalitu či oprávněnost jakéhokoliv obsahu. Forum-zdarma.cz nezodpovídá za ztracený, poškozený či smazaný obsah.

Je přísně zakázán jakýkoliv obsah odporující zákonům České republiky.

Forum-zdarma.cz nekontroluje zaslané příspěvky vyhrazuje si ale možnost příspěvky odporující těmto podmínkám k použití okamžitě smazat.

Souhlasíte že Forum-zdarma.cz může kdykoliv a bez udání důvodů smazat vaše fórum, nebo účet na jakémkoliv fóru. Forum-zdarma.cz může zakázat váš e-mail, username či IP adresu ať už dočasně či dlouhodobě. Může též smazat/změnit jakýkoliv obsah ve vašem fóru bez předchozího upozornění.

Obsah umístěný na Forum-zdarma.cz je zde umítěn na vaše vlastní riziko.Forum-zdarma.cz nezodpovídá za jakoukoliv ztrátu dat či nedostupnost služeb.

Souhlasíte že Forum-zdarma.cz neni zodpovědné za jakékoliv poškození, přímé nebo nepřímé, plynouci z jeho používání.

Akceptujete že Forum-zdarma.cz má právo do vašeho fóra vložit jeden či několik reklamních bloků.

Souhlasím s tím aby mi provozovatel zaslal maximálně jednou měsíčně svojí nabídku, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Je výslovně zakázáno dále prodávat služby Forum-zdarma.cz či některou z jeho částí.

Fórum bude automaticky smazáno pokud týden od založení nebude mit alespoň dva příspěvky.

Jakékoliv fórum, které nebude mít déle jak jeden měsíc nový příspěvek, bude automaticky smazáno.

Pokud máte k těmto podmínkám další dotazy tak nas prosím kontaktujte.